Scan360 logo

Skadeservice og forsikring

3D-scanning giver nøjagtig, brugervenlig dokumentation, der kan tjene som "kilde" til sandheden


Den simple kilde til sandhed

På kort tid får du langt bedre dokumentation end tusindvis af billeder

Matterport-scanning har et stort potentiale som en troværdig kilde til information for forsikringsbranchen. Ved at levere nøjagtige og omfattende 3D-modeller af ejendomme muliggør Matterport-scanning en objektiv vurdering af skader og forhold på stedet. Dette er afgørende for skadesvurdering og -håndtering. Forsikringsselskaber kan bruge Matterport-data til at dokumentere ejendomstilstanden før en begivenhed, hvilket reducerer tvister og forbedrer transparensen. Desuden muliggør det hurtig og fjernbesigtigelse af skader, hvilket accelererer erstatningsprocessen. Dette sparer tid og penge både for forsikringsselskaber og forsikringstagere. Samlet set gør Matterport-scanning det muligt for forsikringsbranchen at opnå større nøjagtighed og effektivitet i håndteringen af skader og politikrevisioner, hvilket resulterer i bedre kundetilfredshed og reducerede omkostninger.

Kvalitetssikring af skadeopgørelse

Et stærkere samarbejde

Efter en skade på en ejendom, handler det for alle parter om en hurtig genopbygning

Matterport-scanning er afgørende for effektivt samarbejde under genopbygning efter forsikringsskader. Ved at oprette nøjagtige 3D-modeller af de skadede områder giver Matterport-scanning forsikringsselskaber, entreprenører og ejere et fælles grundlag for beslutningstagning. Dette reducerer tvister og misforståelser, da alle interessenter kan se og analysere den samme digitale repræsentation af skaden.

Desuden muliggør Matterport-scanning virtuelle inspektioner, hvilket sparer tid og omkostninger ved at undgå unødvendige besøg på stedet. Samtidig giver det sikkerhedspersonalet og ingeniører mulighed for at vurdere skadens omfang uden at udsætte sig for farlige situationer.

Det øger også transparensen og tilliden mellem alle parter og bidrager til en smidigere og hurtigere genopbygningsproces, hvilket er afgørende for at minimere afbrydelser i ejendomsbrug og reducere omkostningerne forbundet med skader og tab.

Kilden til sandhed

Kvalitetssikring af skadeopgørelsen

En virtuel rundvisning kan være en værdifuld ressource for forsikringsselskaber, da den muliggør en mere præcis skadesopgørelse. 

Matterport-scanning er en uvurderlig teknologi til skadeshåndtering i forsikringsbranchen af flere årsager. Først og fremmest muliggør den hurtig og præcis dokumentation af skader ved at oprette detaljerede 3D-modeller af skadede områder. Dette giver forsikringseksperter og justeringsteam en visuel repræsentation, der er næsten identisk med den virkelige skade, hvilket reducerer risikoen for fejlfortolkning.

Desuden kan Matterport-scanning bruges til at vurdere omfanget af skaden og hjælpe med at fastlægge reparationsomkostningerne mere præcist. Dette fører til hurtigere beslutninger og bedre kommunikation mellem forsikringsselskabet og kunden. Endelig kan de 3D-modeller, der oprettes, bruges til at overvåge reparationens fremskridt og sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. Alt i alt gør Matterport-scanning skadeshåndtering mere effektiv, gennemsigtig og retfærdig for både forsikringsselskaber og forsikringstagere.

Et stærk samarbejde med entreprenører

Jeg er klar - er du?